Samfunnsengasjement

Vi i Skiltprodusenten er med på å støtte barn og unge i idrett og kultur, og anser det som vel brukte midler for å bygge et positivt nærmiljø i Tønsberg og Vestfold.

Tidligere har vi støttet yngre lag i Flint håndball, Flint fotball og forskjellige kultur aktiviteter.
I dag er vi med å støtte idrett sammen med Nøtterøy håndball Elite og Damer 4 div. Flint håndball.
Vi bidrar også med å støtte Vallø Historielag og Tønsberg amatørteater.