Samfunnsengasjement

Vi ønsker å bygge et positivt nærmiljø.

Vi støtter lokalmiljøet 

Vi i Skiltprodusenten er med på å støtte barn, unge, toppidrett og kultur, og anser det som vel brukte midler for å bygge et positivt nærmiljø i Tønsberg og Vestfold.

Vi har også et godt samarbeid med nav for å hjelpe noen av de som trenger en ekstra støtte for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Dette har også gitt oss som bedrift et løft.

Vi tar vare på miljøet og er flink på kildesortering og returordninger.

Vi støtter blant andre: Nøtterøy Håndball, Flint Håndball, Flint Fotball, Fotball hallen, Frode Sundsdal, Fredrik Ommedal og noen enkeltstående yngre lag i fotball og håndball.